четвъртък, 12 март 2009 г.

хора и улици...

street documents #2
Vilnius изложба
(13 - 31 март)
откриване: 13 март, 19:00 часа
в: Арт Хостел
Настояща Европейска столица на културата. Чаровен, с разнообразната архитектура на трите си централни квартала, оформящи един от най-големите стари градове на континента. Учудващ с футуристичните си финансови центрове. Плашещ с унилите си панелени предградия. Космополитен град с много зелени площи, скрити дворове и криви улици - дом на уникални примери за улично изкуство, създадени от уникални хора. Втора спирка от серията изложби street documents е един по-малко познат у нас град - столицата на Литва Вилнюс. Литовска музика и визия за откриването. С подкрепата на Студио Dauhaus.  

street documents #2
Vilnius exhibition
duration: 13.03.09 - 31.03.09
opening: 13.03,09, 7 pm
location: Art Hostel 
Current European Capital of Culture. Charming, with the diverse architecture of it's three central areas which form one of the largest Old Town parts on the continent. Surprising with it's futuristic financial centers. Scary with it's vapory suburbs. A cosmopolitan city with lots of gardens, hidden backyards and curved streets - home of unique street art made by unique people. Second stop of the exhibition series street documents is a less known city - Lithuania's capital Vilnius.
Lithuanian music and vision during the opening. Supported by Studio Dauhaus.

Няма коментари: