неделя, 31 август 2008 г.

UP TO FULL EVAPORATION / ДО ПЪЛНО ИЗПАРЯВАНЕ / ИЗЛОЖБА НА БОРА ПЕТКОВА

UP TO FULL EVAPORATION /
ДО ПЪЛНО ИЗПАРЯВАНЕ /
ИЗЛОЖБА НА БОРА ПЕТКОВА /
В ГАЛЕРИЯ "РАЙКО АЛЕКСИЕВ" - СБХ

1-12 СЕПТЕМВРИ 2008Г.
ОТРКИВАНЕ - 18.30ч.

СЪС СЪДЕЙСВТИЕТО НА
STUDIO DAUHAUS

1 коментар:

polina georgieva каза...

Damir Ocko
Evaporating / 2003
Installation
Glass, water, wall
Size: variable.

"Glasses filed with water were installed in the wall. Idea was to become aware of a process that is not perceptive, like evaporating.
Water was evaporating away leaving a carbonate mark inside the glass."

http://www.damirocko.com/