понеделник, 15 ноември 2010 г.

"PERFORMANCE WEEK" @ atelie plastelin

ПРОГРАМА:
15.11 ПОНЕДЕЛНИК ОТКРИВАНЕ
20:00- РУЕН РУЕНОВ / ВЪЗНИКВАНЕ НА НОВОТО НИЩО
ОТ ГЪНКИТЕ НА СТАРОТО НИЩО/
ЛЕКЦИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ АКЦИОНИЗЪМ
21:00- ПРОДАН МАРКОВ /РЕЗЕРВАТ/АКЦИЯ

16.11 ВТОРНИК
СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ:БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА/
РАБОТА В ПРОЦЕС/АКЦИЯ
НЕВЕНА ДЕНЧЕВА/ WAITING/АКЦИЯ

17.11 СРЯДА
20:00- ЯВОР КОСТОВ/ЕДИН КАМЪК/АКЦИЯ
20:00- ЛЮБА НИКОЛАЕВА/
инФОРМАции 9Х9 PIXELA/ВИДЕОИНСТАЛАЦИЯ

18.11 ЧЕТВЪРТЪК
20:00- МАРИЙ РОСЕН:НАДЕЖДА ГОНЧЕВА/
ТЪНКА ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ/АКЦИЯ

19.11 ПЕТЪК
20:00-ВАСИЛИЯ ДОБРЕВА:ЯНА МОШОЛОВА/
ПРЪЖТЕ СЕ ЕСТЕСТВЕНО ИМАМ КИСТОЛЕТ/АКЦИЯ

20.11 СЪБОТА
20:00-ТОЧКА ИЛИЕВА:АТАНАС ЛЕВАКОВ/
АНТИМАТЕРИЯ/АКЦИЯ
21:00-НВ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР/

Няма коментари: