вторник, 12 октомври 2010 г.

Станимир Генов ...

МАЖОР – МИНОР

Станимир Генов

инсталация

14 - 28 октомври, 2010
галерия Пистолет
(в мазето на магазин Чайка, Раковски 122, вход откъм ул."Хан Крум")
откриване 14 октомври, четвъртък, 19 ч.Major-Мinor e непретенциозна заигравка с емоциите.

Кратките мелодии в C major и A minor са написани от автора

с помощта на няколко страници от „Елементарна теория на

музиката” на професор Парашкев Хаджиев.

Целта на работата е да дискредитира емоциите като реалност.

Дали не трябва да поставяме под съмнение внушенията,

които изпитваме и те не ни ли превръщат в емоционални зомбита?

MAJOR – MINOR

Stanimir Genov
installation
Oct 14 – 28, 2010


Pistolet Gallery
(in the basement of Chaika shop, 122 Rakowski Str, entrance from "Кhan Krum" Str.)MAJOR – MINOR is an unambitious play with emotions.

The two short melodies in C major and A minor have been written

with the assistance of two pages of Parashkev Hadziev’s “Elementary Theory of Music”.

The work aims at discrediting emotions as reality. Should we doubt the suggestions

we receive and aren’t they turning us into emotional zombies?

Links to the videos:

Линкове към видеата:Минор:

http://www.vimeo.com/15660037Мажор:

http://www.vimeo.com/15660541

the show is supported by Studio Dauhaus -

independent culture and contemporary art platform

Няма коментари: