неделя, 9 март 2008 г.

No Place Like Home


No Place Like Home / No Home Like Place /
няма такова място
сантиментално и носталгично изкуство
изложба

11 март – 23 Март Център за култура и дебат “Червената Къща”
откриване 20.00ч.

13 Март – 22.00 в Арт Клуба на Иван Асен ІІ
No home swing на Студио Даухаус с:
YvesO, DJ K and special guest Han Asparuh

“Няма такова място” или No Place Like Home / No Home Like Place / представя втората проява от серията Дебюти в съвременното изкуство организирана от Център за култура и дебат “Червената Къща и Студио Даухаус – платформа за независима култура и съвременно изкуство.

Тази изложба се концентрира около сантименталното и носталгичното, темата за връзката между дома и намирането на себе си и проблемите около неговото търсене – географски, хронологически, емоционално, визуално и т.н. Няма такова място - No Place Like Home / No Home Like Place представя отговори на съвременната ситуация, в която къщата или средата престават да бъдат дом, а абстрактното понятие
свързано с принадлежността и идентичността на човек започват да добиват все по-вътрешни измерения. Топографията на дома се трансформира във вътрешен ландшафт, система от спомени, образи и проекции. Ефемерна собственост, защитена от повратностите на пазара и действителността.

Атанас Тотляков / Станимир Генов / Ива Николова / Михаела Власева / Милена Крумова / Никола Апостолов / Георги Воденичаров / Викенти Комитски / Кристина Ташева / Ани Коджабашева / Ненчо Балкански и Румен Марков / Виктор Георгиев / Продан Марков.

Сред представените работи ще има видео (Станимир Генов, Никола Апостолов, Ива Николова); инсталации (Миряна Михайлова, Викенти Комитски); принтове (Милена Крумова, Кристина Ташева, Георги Воденичаров); и по-традиционни форми. Творбите на Михаела Валсева, Викенти Комитски, Станимир Генов, Виктор Георгиев и Никола Апостолов са създадени специално за изложбата.

Няма коментари: